Aquest dimarts els vint-i-set han fet un pas important cap a una nova regulació energètica que ha de servir per impulsar contractes de subministrament elèctric a llarg termini que desemboquin en preus més previsibles i, per tant, en una menor volatilitat del mercat. Aquest canvi ha de donar protecció als consumidors i ha de donar senyals als inversors, mitjançant una major estabilitat i menor dependència dels mercats de matèries primes.

Els contractes a llarg termini provinents d’energies renovables han estat un dels punts claus de la negociació, sobretot per part de França i Alemanya, ja que la primera esperava que aquest tipus de lligam t’estengués a l’energia nuclear, mentre que la segona ho rebutjava per evitar donar un avantatge competitiu al país veí que pogués trencar el mercat únic. Finalment, l’energia atòmica estarà inclosa dins els contractes per diferències sota supervisió de la Comissió Europea i sempre per instal·lacions nuclears que hagin realitzat inversions per allargar la seva vida útil i augmentar la seva capacitat de producció.

A nivell estatal, no es preveu que aquesta reforma del marc energètic hagi de tenir un impacte gaire significatiu.

Després d’aquesta reunió, s’obre la fase de negociació amb el Parlament Europeu per entrar al detall de la regulació, que s’espera que finalitzi abans d’acabar l’any.