1 – DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és ENERGY TOOLS CONSULTING,SL (en endavant Energy Tools, amb domicili en aquests efectes a Carretera Moixina número 12 d’Olot (Girona) C.I.F.: B55108914 inscrita en el registre mercantil de Girona GI-51581 Volum 2830 Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: info@energy-tools.net.

2 – USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’Energy Tools atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del seu accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas siguin de compliment obligatori.

3 – ÚS DEL PORTAL

www.energy-tools.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Energy Tools o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Energy Tools ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Energy Tools, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges. Energy Tools es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Energy Tools no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4 – PROTECCIÓ DE DADES

Energy Tools els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Energy Tools Consulting, S.L., amb CIF: B55108914 i domicili a Olot, Carretera Moixina, 12 – CP 17800. L’informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, per escrit a l’adreça del responsable més amunt referenciat o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: info@energy-tools.net.

No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades no siguin necessàries per als fins que van ser recollides, En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d’acceptació d’aquest formulari.

4.1 - COOKIES

Les cookies són fragments de text petits que els llocs web que visiteu envien al navegador. Permeten que els llocs web recordin informació sobre la vostra visita, cosa que pot facilitar la visita dels llocs i fer-los més útils. També es poden utilitzar altres tecnologies, com ara identificadors únics que s’utilitzen per identificar un navegador, aplicació o dispositiu, píxels i emmagatzematge local. Les cookies i altres tecnologies descrites en aquesta pàgina es poden utilitzar per als propòsits indicats a continuació.

Les cookies i altres tecnologies que s’utilitzen amb finalitats analítiques ajuden a recollir dades que permetin als serveis comprendre com interactueu amb un servei determinat. Aquesta informació s’utilitza per millorar el contingut dels serveis i les seves funcions i, per tant, us ofereix una experiència millor.

Google Analytics utilitza un conjunt de cookies per recopilar informació i oferir estadístiques per a l’ús de llocs sense que Google identifiqui personalment cada visitant. La cookie principal que utilitza Google Analytics és “_GA”, que permet als serveis distingir un visitant d’un altre i dura 2 anys. És utilitzat per tots els llocs on s’implementa Google Analytics, inclosos els serveis de Google.Cada cookie “_GA” és exclusiva d’una propietat específica, de manera que no es pot utilitzar per fer un seguiment d’un usuari o navegador en llocs web no relacionats.

El lloc web energy-tools.net utilitza les següents cookies de tercers:

  • Google Analytics: _ga Cookie utilitzada per analitzar el transit de la web.
    • Duració: 1 any
    • Propietari: Google

5 – PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Energy Tools per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Energy Tools o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Energy Tools. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat d’Energy Tools. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines d’Energy Tools.

6 – EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Energy Tools no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en el contingut, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver emprat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7 – MODIFICACIONS

Energy Tools es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent-se canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8 – ENLLAÇOS

En el cas que a www.ebo.energy hi haguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Energy Tools no exercirà cap tipus e control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Energy Tools assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web extern, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplada, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9 – DRET D’EXCLUSIÓ

Energy Tools es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10 – GENERALITATS

Energy Tools perseguirà l’incompliment de les condicions presents així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11 – MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Energy Tools podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

12 – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Energy Tools i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot.