Es tracta d’una sèrie de dinars mensuals a l’Hotel Claris Barcelona on conversem amb diversos empresaris i personalitats sobre diferents temes d’actualitat que ens afecten a tots i totes. L’objectiu d’aquestes trobades és reforçar el vincle entre empreses i societat per fer palesa la importància de mantenir les empreses com a eix vertebrador de progrés i benestar.

Les empreses necessitem disposar d’eines per facilitar que el progrés arribi a totes les capes i, per fer-ho, és necessari detectar les ineficiències del sistema.

Només així podrem fer una societat més justa i solidària.