Amb l’objectiu de garantir la competitivitat de les indústries i promoure la sostenibilitat energètica, el nou RD modifica i relaxa els requisits per poder-se certificar com a electrointensiu de manera que el ventall d’empreses susceptibles d’adquirir aquesta condició s’amplia a 1.180.

Entre els canvis més destacats hi trobem la diferenciació entre sectors empresarials segons estiguin classificats en “risc significatiu” o en “risc”. Aquesta categorització és la que acaba definint a quin percentatge d’ajudes poden aspirar les empreses.

Els requisits per certificar-se es relaxen de manera que s’amplien els CNAEs inclosos a les llistes, es redueix el percentatge de consum que els punts de subministrament han de tenir en P6 (passant del 50% al 46%) i també es redueix el quocient entre el consum anual d’electricitat i el valor afegit brut, que ara és de 0,25 €/kWh.

Pel que respecte a les obligacions, aquestes segueixen la tònica inicial i mantenen la predictiblitat de consum en una mitjana d’un 75% mensual, la implementació de la ISO 50.001 i la contractació del 10% del consum a llarg termini i amb origen renovable, entre d’altres.