El Consell de ministres ha aprovat un Real Decret que regula els Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) per aconseguir arribar als objectius d’estalvi d’energia compromesos amb la Unió Europea i complir les mesures previstes al Pla Més Seguretat Energètica.

La nova mesura permet a les empreses que estan subjectes a una quota anual d’estalvi energètic, substituir voluntàriament un percentatge dels pagaments al FNEE (Fons Nacional d’Eficiència Energètica) per un estalvi energètic certificat.

Per aconseguir els CAE es podran dur a terme mesures incloses dins un catàleg relatives a climatització, il·luminació, processos… que posteriorment es registraran en una plataforma on s’emetran els certificats, que també es podran comercialitzar. . L’eina ha de servir per potenciar la inversió en tecnologies eficients i reduir també la factura energètica dels consumidors, ja que les comercialitzadores poden comprar l’estalvi energètic als propietaris de les instal·lacions per obtenir els certificats.