Entre les mesures anunciades pel Govern en el nou Real Decret-Llei 17/2022, de 20 de setembre de 2022 s’hi inclouen:

➡️ Reducció de l’IVA a partir de l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2022, que passarà del 21% al 5% en tots els subministraments de gas natural, pèl·lets, briquetes i llenya.

➡️ Possibilitat que les cogeneracions que tenen el règim retributiu específic del RD 413/2014 hi puguin renunciar temporalment per poder acollir-se al mecanisme de compensació de gas.

➡️ Es posa en marxa un nou servei de resposta activa a la demanada, que augmentarà la flexibilitat i la seguretat del sistema elèctric. Aquesta mesura inclou la reactivació de la interrumpibilitat a partir de l’1 de novembre i que, com anteriorment, funcionarà per subhastes en què es podrà participar amb blocs mínims 1MW.

➡️ S’augmenta la flexibilitat per determinar la capacitat de les xarxes de transport.

➡️ S’agilitzen i simplifiquen varis tràmits pels projectes de renovables.