El mes de gener s’ha iniciat amb una gran pujada dels mercats energètics després d’un 2020 en mínims històrics. El passat divendres 8 de gener de 2021 el preu de l’electricitat va marcar un preu mig diari de 94,99€/MWh, mentre que el preu màxim horari es va registrar el dissabte 9 a les 21 hores, amb 121,24€/MWh. Aquesta situació no és nova al mercat, ja que al gener de 2017 es va viure una situació similar amb una gran nevada que va portar el preu de l’electricitat a un preu mig a OMIE de 71,49 €/MWh (amb un màxim diari de 91,88 €/MWh el dia 25/01/2017).

Hi ha varis elements que ajuden a explicar aquest augment de preus:

  • Augment de la demanda: L’episodi de fred que viu la península ha augmentat la demanda a prop dels nivells màxims històrics, situant-se un 23,2% per sobre la mitja dels últims 5 anys pel mateix període, que ha provocat que entrin en funcionament fonts de generació menys competitives per cobrir la demanda (centrals tèrmiques principalment).
    • Fonts renovables: Aquest inici de gener la generació renovable s’ha incrementat respecte el mateix període l’any passat, en especial l’eòlica. Tot i això, l’augment està essent insuficient per cobrir la pujada de la demanda.

    • Interconnexions: Cal destacar la importació d’electricitat des de França per cobrir la falta de generació nacional, representant al voltant del 4% aquest mes de gener i arribant a cobrir més del 7% de la demanda el dia 8/01/2021 amb un preu base al mercat francès de 84,85 €/MWh.

  • Increment del preu del gas natural: Un hivern més dur del previst a Europa i Àsia ha augmentat la demanda de gas als 2 continents, magnificat al continent asiàtic degut a la recuperació dels nivells de producció pre-pandèmia, mentre Europa es confina davant la 2a onada de contagis. Aquesta situació ha provocat que els bucs de GNL prefereixin descarregar al continent asiàtic enlloc d’Europa degut al diferencial de preu, canviant la tendència de 2020 i limitant l’oferta al continent europeu.

    • GNL: Aquesta situació ha provocat que el GN provinent del Golf de Mèxic canviï de direcció fins al punt de saturar la capacitat de pas del Canal de Panamà. A nivell ibèric ha provocat que Algèria (principal subministrador de gas) redueixi la seva capacitat per gasoducte puntualment per enviar part del gas en bucs cap al continent asiàtic, provocant així un preu diari a MIBGAS de 58,61 €/MWh el dia 8/01/2021, quan el desembre va tenir un preu mig de 18,27 €/MWh. En el que portem de gener la mitja és de 33,47 €/MWh.

    • Generació tèrmica: L’elevat preu del gas natural sumat a preus de CO2 en màxim històrics provoquen ofertes poc competitives al mercat elèctric.

De totes maneres, és important remarcar que aquesta situació de preus elevats és temporal i va lligada a les baixes temperatures, ja que un cop es redueixi la demanda i l’aportació de renovables s’incrementi els preus es normalitzaran.