La visió sostenible i eficient de l’empresa

La instal·lació de 4.710 panells fotovoltaics que es va dur a terme a l’Escorxador Frigorífic d’Avinyó confirma la visió sostenible i eficient de l’empresa.

La infraestructura, que ocupa una superfície equivalent a 10.100 m2 i arriba a generar 2.556.523 kWh/anuals (consum equivalent a la despesa energètica de 730 llars), ha ajudat l’empresa a reduir el seu consum en una mitjana del 16%.

L’aposta d’Escorxador Frigorífic d’Avinyó per la sostenibilitat fa que s’hagi evitat l’emissió de 2.070.000 kgs anuals de CO2 a l’atmosfera, l’equivalent a la contaminació que arriben a generar 1.615 cotxes.