Una empresa alimentària de la nostra comarca va fer un pas ferm cap a la sostenibilitat amb l’ajuda del nostre software EBO® i els nostres serveis de consultoria energètica.

Aquesta ha aconseguit optimitzar els seus subministraments de gas i electricitat, demostrant que la tecnologia pot ser una aliada poderosa en la gestió energètica eficient.

Quin era el repte?

L’any 2018 aquesta empresa va decidir afrontar un repte ambiciós: reduir el seu consum energètic i millorar la sostenibilitat de les seves operacions. Aquesta empresa, coneguda pels seus productes alimentaris, es va adonar que la gestió eficient de l’energia era clau no només per reduir costos, sinó també per minimitzar l’impacte ambiental.

La solució: EBO® i submetering

Per assolir aquests objectius va adoptar el nostre software EBO® i va implementar una xarxa de 34 punts de submetering repartits per tota la planta. Aquesta tecnologia avançada permet monitorar i recollir dades per àrees durant les 24 hores del dia, proporcionant una visió detallada del consum energètic en temps real.

El submetering consisteix en la instal·lació de comptadors secundaris en diferents punts de la planta per mesurar el consum d’energia de manera específica. Aquest sistema els hi permet identificar quines àrees són més eficients i quines necessiten millores, possibilitant així una gestió més precisa i informada de l’energia.

Quina millora ha suposat?

Avui dia, tenen la capacitat d’arribar al consum per cada punt amb l’objectiu de comparar-lo i fer una anàlisi completa per prendre les millors decisions en cada moment. Aquesta visió detallada els ha permès identificar àrees amb alt consum energètic i aplicar mesures correctives immediates, resultants en una reducció significativa del consum total d’energia.

A més, aquesta optimització energètica ha tingut un impacte positiu en la sostenibilitat de l’empresa, ja que ha aconseguit reduir les seves emissions de CO2, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic i complint amb els estàndards ambientals més estrictes.

L’ús d’EBO® no només els ha permès reduir el seu consum energètic, sinó que també ha millorat la seva capacitat per predir futurs consums i adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. La capacitat de monitorar el consum en temps real, ha facilitat la detecció precoç de problemes i l’optimització dels processos de producció, incrementant així l’eficiència operativa de l’empresa.

A més, l’anàlisi detallada de les dades recollides els hi ha permès també negociar millor amb els seus proveïdors d’energia, obtenint condicions més avantatjoses i reduint encara més els costos operatius.

Gestió dels subministraments

Aquest cas d’èxit és un exemple de com la tecnologia i la consultoria energètica poden transformar la gestió dels subministraments d’una empresa. A Energy Tools, estem compromesos a ajudar les empreses a assolir els seus objectius de sostenibilitat i eficiència energètica.

Amb el nostre software EBO® i el suport dels nostres experts, podem ajudar qualsevol empresa a optimitzar els seus subministraments energètics i a construir un futur més sostenible.