Avui us parlem d’un nou projecte amb el qual estem treballant acompanyats del Clúster de l’energia eficient de Catalunya, INNOVAC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa, Pacienginyers i Embutidos Villamarín, gràcies al finançament de 254.675,00€ per part del Ministeri de Ciència i Innovació.

L’objectiu principal del projecte és crear una plataforma intel·ligent de gestió energètica que permeti analitzar, controlar i gestionar tots els elements que hi intervenen en el consum i el cost energètic de l’empresa.

La plataforma s’allotjarà al núvol, permetent la seva operació en format web i servint com a eina per implementar un sistema de gestió energètica optimitzat (basat en el principi de millora contínua de l’ISO 50001). Inclou nous models analítics i algoritmes d’intel·ligència artificial per proporcionar eines de suport a la decisió i l’optimització de la demanda energètica.

Aquesta nova aplicació amb mòduls intel·ligents, estarà connectada a l’eina de visualització, monitoratge i avaluació de costos EBO per poder oferir un producte d’eficiència energètica complet.

Les utilitats principals seran:

Monitorar i seguir el consum d’energia: la plataforma ha de ser capaç de recopilar i mostrar dades en temps real sobre el consum d’energia dels diferents equips i sistemes de l’empresa.

Analitzar dades i patrons: mitjançant machine learning s’analitzaran les dades recopilades per trobar patrons i tendències en el consum d’energia. Això permetrà als usuaris/gestors identificar oportunitats per millorar l’eficiència energètica.

Analitzar i generar informes: el sistema comptarà amb eines analítiques que permetin generar informes i visualitzacions de dades que ajudin els usuaris a entendre el consum energètic de l’empresa i prendre decisions informades.

Optimitzar la gestió activa de la demanda: realitzarà l’optimització dels processos i equips consumidors d’energia, així com la gestió activa de la demanda.

Integració amb altres sistemes: serà capaç d’integrar-se amb altres sistemes de l’empresa.

Identificació d’oportunitats d’estalvi energètic: permetrà la identificació d’oportunitats per millorar l’eficiència energètica en diferents àrees de l’empresa.

Monitorar i fer el seguiment de la implantació d’oportunitats d’estalvi energètic: ha de ser capaç de recopilar i mostrar dades en temps real sobre la millora o eficiència en el consum d’energia de cada acció de millora implementada.

Aquest objectiu principal es desgrana en els objectius específics, que posteriorment es veuran detallats en activitats específiques descrites en paquets de treball i calendari de realització.

● Disseny funcional per implementar un sistema de gestió energètica millorat (basat en el principi de millora contínua de l’ISO 50001), basat en nous models analítics i algoritmes d’intel·ligència artificial.

● Connexions amb la nostra pròpia plataforma EBO per a la visualització dels consums energètics reals, així com la incorporació de tots els elements relacionats amb el cost de l’energia.

● Visualització del monitoratge en temps real de consums generals i parcials (usos significatius i/o equips rellevants).

● Distribució dels consums energètics partint dels valors calculats (usos nosignificatius) i valors obtinguts de la visualització en temps real (usos significatius i/o equips rellevants).

● Establir un full de ruta d’estalvi energètic d’acord amb una priorització de lespropostes de millora energètica obtingudes de l’anàlisi de risc. Inversions i estalviseconòmics reals.

● Desenvolupament de les mesures de millora més rellevants amb càlculs específics d’estalvis energètics i econòmics.

● Desenvolupament d’algoritmes que permetran fer una optimització de l’energia consumida, així com la presa de decisions d’estalvi energètic basada en intel·ligència artificial.

● Optimització dels processos generals de l’empresa per reduir les càrregues.

● Avaluació dels resultats d’implementació de mesures de millora, així com les seves rendibilitats econòmiques reals.

Per acabar, tot el projecte ha de ser capaç de gestionar i visualitzar l’energia parametritzant variables de consum del soci industrial del projecte, Embutidos Villamarín.

Aquesta optimització permetrà establir estalvis molt importants i aconseguir tenir, a més de més eficiència, una major sostenibilitat dels processos.