Diferents associacions de comercialitzadores d’energia de països com España, Brasil, Mèxic, Colòmbia, Xile i Portugal s’han unit per constituir la nova Associació Iberoamericana de Comercialització de l’Energia.

L’agrupació es va constituir i formalitzar el passat 21 d’agost i els seus objectius principals son impulsar la lliure negociació de preus de ‘energia als mercats, fomentar la lliure competència i cooperar amb els usuaris finals. Es busca també fomentar i prioritzar les interconnexions i intercanvis internacionals que permetin la creació futura e mercats regionals d’energia.

Caldrà veure quines son les accions que promou a partir d’ara AICE, però de cares al consumidor final s’espera que associacions com aquesta també ajudin a fer pressió a les grans comercialitzadores per potenciar les bones pràctiques.