Aquest 29 de març es va publicar al BOE el Reial Decret 3/2023 de 28 de març pel que es prorroga el mecanisme d’ajust de costos de producció per a la reducció del preu de l’electricitat.

Tot i que es preveu que en els pròxims mesos el mecanisme no s’hagi d’activar pels preus favorables del gas, s’ha decidit mantenir-lo i prorrogar-lo fins el 31 de desembre de 2023 per protegir els consumidors en cas que el preu del gas torni a patir pujades brusques.

La fórmula per calcular el preu de l’ajust serà la mateixa que s’utilitzava fins ara, però els preus de referència del gas que s’agafaran pel càlcul seran diferents als estipulats prèviament. Inicialment el preu era de 40 €/MWh durant els 6 primers mesos i a partir d’aquí s’incrementava 5€/MWh cada mes, acabant en 70€/MWh al mes de maig. Amb el nou Real Decret, i amb inici a 1 d’abril, s’acorda un augment lineal de 1,1€/MWh, des dels 55€/MWh vigents actualment fins als 65 €/MWh al desembre de 2023.

Segons la nova normativa, tots els instruments de cobertura que s’hagin signat abans del 7 de març de 2023, així com les renovacions, revisions de preu o pròrrogues realitzades abans d’aquesta data, quedaran exempts del pagament del mecanisme corresponent al mercat diari a partir d’1 de juny.

Pel que respecte a l’activació del mecanisme, aquest tindrà efecte nul si el preu del MIBGAS és inferior al de referència.