Els preus de gas s’han tornat a situar en màxims després d’algunes setmanes relaxades.

Com ja s’havia anat anticipant, el canvi dràstic de temperatures del últims dies, situant-nos ara en mínimes per sota del promig de l’època, ha provocat que els mercats de gas, tant el TTF holandès com el MIBGAS espanyol, hagin assolit preus màxims pel producte Mes+1.

En el cas del TTF s’ha vist un preu de 144,45 €/MWh, preu que no es veia des de mitjans d’octubre. Pel que fa al MIBGAS, des de finals de setembre no s’assolien preus per sobre els 120 €/MWh com els que hem vist en les últimes jornades.

S’ha de tenir en compte, que degut a la situació climàtica viscuda durant les últimes setmanes, el consum important de gas s’ha retardat, i és ara quan començarem a veure els efectes del fred i observarem en les cotitzacions de preu de gener 2023 com pot afectar fins el març la reducció en la importació de gas rus.