Àlex Creixell, director de Giropoma:

L’assessorament d’Energy Tools ens ha servit per evolucionar en la gestió del nostre consum energètic. Les millores que hem implementat han estat molt significatives per nosaltres ja que la nostra activitat genera un elevat consum d’energia, i qualsevol millora en aquesta àrea és important.

Una de les accions que hem fet ha estat l’optimització de potències. Les hem ajustat a les nostres necessitats reals, fet que ens ha permès reduir el cost energètic. L’últim ajust de potència que hem fet, per exemple, ens ha representat un estalvi de gairebé 8.000€.

L’últim ajust de potència que hem fet ens ha representat un estalvi de gairebé 8.000€

També utilitzem l’EBO – Energy Business One®, que és l’eina que ens ha permès conèixer detalls del nostre consum, tant en termes de localització com de distribució en el temps. Gràcies a la plataforma tenim fàcil accés a dades que ens són útils per valorar possibles millores en la gestió de la central. Trobem molt interessant poder accedir de manera àgil a dades de consums i de costs, així com als resums històrics.

Per altra banda hem establert molts punts de submetering, fet que ens ha servit per conèixer la distribució del consum dins la nostra central. Per exemple, tenir informació detallada sobre l’eficiència dels diferents punts del nostre sistema de fred ens ha permès millorar la gestió de la conservació de la fruita amb l’objectiu de reduir-ne el cost en energia.

Amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques hem obtingut un estalvi mitjà del 17%

Fa aproximadament un any vam fer la instal·lació de plaques fotovoltaiques també en col·laboració amb Energy Tools. Ha estat una experiència molt positiva ja que hem reduït el consum d’energia de la xarxa de distribució de manera significativa. L’estalvi obtingut gràcies a les plaques varia molt en funció del mes, però podríem dir que al llarg de l’ultim any, el percentatge d’estalvi ha oscil.lat entre un màxim del 30% i un mínim del 8%, amb un estalvi mitjà del 17%.”