Business Developer (BD)

L’objectiu del Business Developer (BD) és trobar i avaluar nous negocis que aportin beneficis a l’empresa. Centrat en el desenvolupament de negoci es comporta com a empresari, al servei dels departaments de l’organització.

Funcions

 • Responsable de la recerca de nous negocis i evolució dels actuals, que aportin benefici a l’empresa
 • Recerca de projectes alineats amb el core de l’empresa i possible finançament d’aquests.
 • Planificació, desenvolupament i gestió de les línies de negoci aprovades per part del Comitè de Direcció.
 • Defensa dels projectes aprovats davants els organismes competents.
 • Coordinar equip de persones de diferents departaments per arribar a objectius.
 • Aportar coneixement a la resta de l’empresa davant tots els possibles dubtes normatius dels nous i dels actuals projectes.
 • Ajudar a crear portafolis de producte / servei.

Visió externa

 • Liderar l’àrea a una visió de treball orientada a CLIENT.
 • Orientació a client.
 • Recerca de noves oportunitats de negoci.
 • Consecució dels resultats i estratègies marcades.
 • Donar visió de mercat i client, establir dinàmica de professionalitat percebuda pel client; augment de qualitat d’Energy Tools.
 • Tenir identificada la competència i els seus productes.
 • Augmentar marge de contribució amb propostes d’oportunitats de negoci.

Visió interna

 • Acompliment dels objectius anuals de l’organització.
 • Conèixer els objectius de l’empresa qualitatius i quantitatius i el seu grau d’assoliment
 • Vetllar pel bon funcionament dels circuits de treball establert amb la resta de l’equip de gestió energètica i aportar de manera constant per mantenir-lo actualitzat en tot moment.
 • Conèixer en detall els serveis i productes de l’organització.
 • Conèixer en detall la plataforma EBO i col·laborar en la seva millora i dinamitzar el seu ús.
 • Report setmanal per seguiment d’incidències i processos de licitacions, comentaris qualitatius de clients, de la competència i de qualsevol aspecte rellevant del sector que pugui ser útil en el conjunt de l’empresa.

Perfil

 • Bona persona.
 • Visió col·laboradora amb iniciativa per liderar activitat de manera autònoma
 • Persona amb perfil sènior amb capacitat de coordinar equips multidisciplinaris.
 • Experiència en el sector energètic i coneixements dels mercats energètics.
 • Formació en enginyeria, valorant-se formació addicional en màster o postgrau.
 • Dinàmica, que interpreti bé les sinergies amb visió de grup.
 • Professional orientat/da a objectius i resultats, tant quantitatius com qualitatius.
 • Flexibilitat mental i capacitat de síntesi.
 • Metòdica, organitzada i bona comunicadora.
 • Idiomes: Anglès (B2,C1), català/espanyol.

Oferim

Oferim integrar-se en un equip jove i dinàmic i formació a càrrec de l’empresa, on col·laborarà activament amb els altres departaments en processos de millora continua, formant part d’una empresa en expansió, líder en el desenvolupament d’eines per a la gestió energètica, on les persones i la conciliació personal-professional forma part de la nostra cultura empresarial.